Múzeum Solivar spoločne s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Šariš má snahu postupne prebudiť a oživiť areál Solivaru, ktorý je unikátnym svojho druhu na Slovensku. Jednou z ciest je aj ikonické podujatie „Deň soli“.

DEŇ SOLI 2019

DEŇ SOLI 2018

Deň soli 2018 bol prvým ročníkom kultúrneho podujatia, na ktorom sme si pripomenuli historickú udalosť návštevy cisára Františka II. Habsburského, ktorý v roku 1800 uviedol do prevádzky Varňu František a zahájil tak výrobu soli varením zo soľanky. Živé divadlo bolo doplnené o bohatý kultúrny program, na ktorom sa predstavil banícky orchester z poľskej soľnej bane Bochnia. Nechýbali stánky s remeslami a občerstvením. Návštevníci mohli vidieť reálne tesanie sôch do kamennej soli, výrobu lán a mnoho iného. Múzeum Źup Krakowskich Wieliczka z Poľska sa predstavilo zaujímavou výstavou soľných baní a pre veľkých aj malých pripravili rôzne tvorivé dielne, maľovanie soľničiek, hod soľou do suda, či dobové varenie soli. Návštevnosť podujatia bola vyše 1500 návštevníkov.