Múzeum Solivar

Solivar v Prešove je národná kultúrna pamiatka a patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky pochádzajúci zo 17. storočia. Navštívte naše múzeum a dozviete sa  množstvo nových informácií o ťažbe, výrobe, spracovaní a využívaní tohto „bieleho zlata“.

Historické míľniky

1572
Historický míľnik
Vyhĺbenie jamy Leopold

V roku 1572 sa pod vedením správcu soľného závodu v Solivare Wolfganga Styxa po dvojročnej námahe podarilo preraziť povrchové vrstvy a nadložné horniny nad ložiskom kamennej soli na mieste terajšej jamy Leopold. V tomto roku začína oficiálne hlbinná ťažba kamennej soli v Soľnej Bani. Postupne boli vybudované Vetracia jama, Jama Jozef, Jama Mária, Jama Ján Nepomucký.

1752
Historický míľnik
Zmena technológie

Obratom v ťažbe soli bol rok 1752, keď soľanka zaplavila hlavnú banskú šachtu Leopold, čím v nej znemožnila hlbinnú ťažbu soli.  Tým sa však podnietila ďalšia modernizácia ťažby a spracovania soli. Soľanka sa začala čerpať v kožených mechoch pomocou gápľa, čerpadla poháňaného koňmi alebo volmi.

1799
1799
Historický míľnik
Nezávislosť Soľnej Bane

V roku 1799 František II. Habsburský schválil listinu, ktorou zriadil osadu tvorenú pracovníkmi Soľnej Bane žijúcich v jej okolí. Obec bola vyňatá spod zemepanských súdov, mala vlastné súdnictvo a bola oslobodená od vojenských povinností.

1800
1800
Historický míľnik
Modernizácia závodu

Výsledkom viacerých štúdií a porovnávaní miestneho zariadenia s hornorakúskymi a štajerskými varňami padlo rozhodnutie postaviť nové varne. V roku 1798 cisár František II. Habsburský tento návrh schválil a varňa František bola spustená 14. novembra 1800. V roku 1806 bola dokončená druhá varňa, ktorú pomenovali podľa kráľa Ferdinanda (bola postavená na mieste starej varne, ktorá tu stála už viac ako 100 rokov).

1925
1925
Historický míľnik
Otvorenie nového závodu

Novodobá história solivarníctva na Slovensku začína výstavbou nového štátneho solivaru s názvom „Prezident Masaryk“. Výstavba fabriky trvala od roku 1921 do roku 1925 a závod bol spustený do prevádzky 7. marca 1925. Kapacita výroby bola stanovená na 12000 ton jedlej soli za rok v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke.

1963
Historický míľnik
Národná kultúrna pamiatka

Viaceré technické pamiatkové objekty, ktoré sú súčasťou soľného závodu, boli postupne od roku 1963 vyhlasované za národné kultúrne pamiatky. Lokalita Soľnej Bane bola tiež neskôr vyhlásená za pamiatkovú zónu. Pamiatková zóna je územie s historickým sídelným usporiadaním, územie kultúrnej krajiny s pamiatkovými hodnotami, ktoré možno topograficky vymedziť.

1986
1986
Historický míľnik
Požiar v Sklade soli

Pri požiari 18. mája 1986 zhorela vzácna svorníková drevená konštrukcia krovu na budove Skladu soli, plamene okrem strechy pohltili výdrevu komôr a všetky drevené časti budovy. Bola to najväčšia svorníková strecha v celej strednej Európe. Devastačný požiar mal fatálne následky na existenciu celej budovy, ktorá najbližších takmer 30 rokov chátrala.

2001
2001
Historický míľnik
JUDr. Štefan Butkovič, CSc.

V roku 2001 zomrel Štefan Butkovič, rodák zo Soľnej Bane, nestor slovenského múzejníctva, významný historik, muzeológ, priekopník technického múzejníctva na Slovensku, zakladateľ a prvý riaditeľ Slovenského technického múzea.

2016
2016
Historický míľnik
Znovuotvorenie Skladu soli

19. marca 2016 sa otvoril pre širokú verejnosť objekt – Sklad soli, ktorý bol ruinou od požiaru v roku 1986. Stáva sa z neho zaujímavý funkčný priestor s mnohorakým využitím. V zrekonštruovanom objekte je najväčšia historicky vzácna centrálna hala, z ktorej sa vychádza do jednotlivých priestorov – bývalých soľných komôr. Obnovená bola aj veža skladu, ktorej dominujú funkčné hodiny a zvon.

2019
Historický míľnik
Soľnobanský toliar

7. septembra 2019 bola slávnostne predstavená nová zberateľská minca, prvá edícia Soľnobanského toliara. Predná strana toliara zobrazuje Sklad soli, zadná strana toliara zobrazuje symbol Habsburgovcov – dvojhlavého orla s kráľovskou korunou, ktorý drží meč a kráľovské žezlo. Roky 1799 – 2019 pripomínajú jubilejné 220. výročie udelenia listiny cisárom Františkom II. Habsburským, ktorou zriadil osadu tvorenú pracovníkmi Soľnej Bane s vlastným štatútom.

Top zaujímavosti

Vedeli ste?

Zaujímavosť

Súčasťou múzea Solivar je aj budova gápľa, ktorý je najväčší a najstarší v celej strednej Európe! Mechanizmus pochádza zo 17. storočia a je stále funkčný!

Vedeli ste?

Zaujímavosť

V objekte Četerní, ktoré od roku 1815 slúžili na uskladnenie soľanky sa nachádza viac ako 200 ročný vyrytý latinský nápis. Inou zaujímavosťou je, že táto budova bola postavená bez použitia jediného železného klinca.

Vedeli ste?

Zaujímavosť

Najstaršie Soľnobanské čipky sú známe už od konca 16. storočia. V roku 2009 získala Soľnobanská čipka od Úradu priemyselného vlastníctva osvedčenie o zápise zemepisného označenia výrobku a tiež osvedčenie o zápise ochrannej známky.

Vedeli ste?

Zaujímavosť

Kvalitné dubové drevo používané na stavbu objektov a zariadenia v soľnom závode pochádza z neďalekej obce Kokošovce (NPR Kokošovská dubina), skade pochádza aj drevo použité na stavbu lodí Krištofa Kolumba.

Vedeli ste?

Zaujímavosť

Súčasná mestská štvrť Prešova s názvom "Solivar" je stará len niekoľko desiatok rokov. Do roku 1970 sa na tomto území nachádzali tri samostatné obce: Soľná Baňa, Soľnohrad, Šváby.

Vedeli ste?

Zaujímavosť

Soľný závod v Soľnej Bani bol priamo podriadený cisárskemu dvoru vo Viedni. V Sklade soli bola jedna skladovacia komora vyčlenená, zapečatená a strážená hajdúsmi pre prípad výpadku soli na cisárskom dvore.

Napísali o nás

Ako sa sem dostanete?

Adresa

Slovenské technické múzeum
Múzeum Solivar
Námestie osloboditeľov 4
080 05 Prešov-Solivar
GPS: 48.979198, 21.275597