Kontakt

Slovenské technické múzeum – Múzeum Solivar
Námestie osloboditeľov 4
080 05 Prešov-Solivar
GPS: 48.979198, 21.275597
tel.: 0918 586 446
email: muzeum.solivar@stm-ke.sk
FaceBook: @muzeumsolivarpresov

 

Riaditeľ:
PhDr. Marek Duchoň
tel.: 051/77 54 354
tel.: 0918 965 698
email: marek.duchon@stm-ke.sk

 

Fakturačné údaje:
Slovenské technické múzeum
Sídlo: Hlavná č. 88, 040 01 Košice
IČO: 31297111
DIČ: 2021443380
IČ DPH: SK 2021443380
Právna forma: štátna príspevková organizácia
Zriadená: zriaďovacou listinou č. MK-1426/2010-10/5882 v znení rozhodnutia MK SR č. MK- 2767/2015 – 110/13883
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu: SK90 8180 0000 0070 0007 1070