Vandrovalo vajce…

Deviaty ročník prehladky nazvanej “Vandrovalo vajce…” organizuje Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku v spolupráci s NKP Solivar. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční v priestoroch NKP Solivar 9. apríla 2019.

Prehliadka kraslíc bude v piatich kategóriách. Zúčastniť sa jej môžu výrobcovia, ktorí sa venujú výrobe kraslíc, pričom organizátorom výstavy môžu zaslať po tri kusy kraslíc z každej z hodnotených techník:

maľované
drôtované
vyškrabávané
voskované a batikované
olepovaná technika – slama, bavlnky, látka, sitina

Vytvorené kraslice, kde je potrebné dodržať vyhlásené techniky, je potrebné poslať na adresu:

NKP Solivar
Námestie osloboditeľov 4
080 05 Prešov – Solivar

Po ukončení prehliadky môže autor kraslice ponechať múzeu, alebo si ich vyzdvihnúť po slávnostnom vyhodnotení súťaže.